Χωρίς κατηγορία


Τεχνολογία στις υπηρεσίες φύλαξης: Ένα μέσο για καλύτερη δράση | Mega Sprint Guard Services

06

Ιουλ 2016

Τεχνολογία στις υπηρεσίες φύλαξης: Ένα μέσο για καλύτερη δράση | Mega Sprint Guard Services

Με την πρόοδο των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και την ανάπτυξη νέων τεχνικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη, η τεχνολογία στις υπηρεσίες φύλαξης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική δράση. Επίσης, συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου κινδύνου, αλλά και στην πρόληψή τους. Η Mega Sprint Guard Services δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις, ούτως ώστε να παρέχει στους πελάτες...

Read More


Υπηρεσίες Φύλαξης | Mega Sprint Guard Services

28

Μαρ 2016

Υπηρεσίες Φύλαξης | Mega Sprint Guard Services

Η Mega Sprint Guard Services, βασιζόμενη στις κορυφαίας ποιότητάς της υπηρεσίες φύλαξης, βρίσκεται, ως όμιλος, στις κορυφαίες θέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που έχει καταστεί σαφές από τις πολλαπλές διακρίσεις και βραβεία που έχει λάβει. Ενδεικτικά, παραδείγματα αποτελούν η περίληψη της εταιρείας στην ICAP Group, καθώς και η βράβευσης της Mega Sprint Guard Services στο Ευρωκοινοβούλιο, ως μια εκ...

Read More


Τεχνικός εξοπλισμός φύλαξης | Mega Sprint Guard Services

15

Μαρ 2016

Τεχνικός εξοπλισμός φύλαξης | Mega Sprint Guard Services

Ο τεχνικός εξοπλισμός φύλαξης που χρησιμοποιεί η Mega Sprint Guard Services αποτελεί τομέα όπου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από την εταιρεία, με σκοπό να επιτυγχάνεται η υψηλή αποτελεσματικότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, με τη χρήση του εξοπλισμού. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής δράσης, η εταιρεία φροντίζει όχι μόνο για το διαρκή εκσυγχρονισμό του τεχνικού εξοπλισμού φύλαξης, αλλά και για την άρτια τεχνική κατάρτιση του απασχολούμενου προσωπικού της στη χρήση των...

Read More


Τεχνικές εκπαίδευσης & συνοδοί ασφαλείας | Mega Sprint Guard Services

07

Μαρ 2016

Τεχνικές εκπαίδευσης & συνοδοί ασφαλείας | Mega Sprint Guard Services

Οι τεχνικές εκπαίδευσης της Mega Sprint Guard Services έχουν ως σκοπό την αποτελεσματική εκπαίδευση των συνοδών ασφαλείας, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους καθήκοντα, τα οποία περιλαμβάνουν πλήθος επικίνδυνων καταστάσεων, ενώ βασικό μέλημα των συνοδών είναι η επίλυσή τους, με τις πλέον ανώδυνες και άμεσες μεθόδους. Παράλληλα, υποχρέωση κάθε συνοδού ασφαλείας είναι η πλήρης προστασία του προσώπου ή της περιουσίας που...

Read More


Ζητήματα ασφαλείας από τη Mega Sprint Guard Services

24

Φεβ 2016

Ζητήματα ασφαλείας από τη Mega Sprint Guard Services

Τα ζητήματα ασφαλείας που τίθονται κατά καιρούς, τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο κοινωνικό περίγυρο, αποτελούν ένα ανησυχητικό γεγονός που επείγει επίλυσης. Στα πλαίσια αυτών των αναγκών, η Mega Sprint Guard Services ενισχύει με ευλάβεια και προσήλωση το έμψυχο δυναμικό της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις υπηρεσίες προστασίας και ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών. Η άριστη και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού είναι καθοριστική σημασίας καθώς έτσι η...

Read More