Γιατί χρειάζονται οι φρουροί φύλαξης;


Κάθε επιχείρηση και οργανισμός επιδιώκει την ασφάλεια και την προστασία των περιουσιακών του στοιχείων. Για την εξασφάλιση αυτών των στόχων, οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τη βοήθεια εταιρειών φύλαξης, διασφαλίζοντας,
έτσι, την ακεραιότητα των αγαθών εντός της ιδιοκτησίας τους. Πολλοί θεωρούν πως τυχόν οικονομικά έξοδα είναι απειροελάχιστα, αν ληφθεί υπόψιν η προσφερόμενη προστασία και ο περιορισμός των κινδύνων. Στα πλαίσια των
υπηρεσιών της, λοιπόν, η Mega Guard Services παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς οι φρουροί
φύλαξης που διαθέτει είναι κορυφαίας αποτελεσματικότητας.


Γιατί χρειάζονται φρουροί φύλαξης; Αίσθηση ασφάλειας και προστασίας

Η παρουσία ενός φρουρού / φύλακα για την προστασία μιας ιδιοκτησιακής εγκατάστασης είναι εξίσου σημαντική με
την εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης (CCTV) στο χώρο. Συγκεκριμένα, σε κάθε
περίπτωση παραβίασης του χώρου ή εμφάνισης κινδύνου, οι φρουροί φύλαξης είναι σε θέση και ετοιμότητα να
δράσουν και να αποτρέψουν κάποια ενδεχόμενη απειλή, άμεσα, συγκριτικά με τα μέσα παρακολούθησης, όπου
χρειάζεται να προηγηθεί ενημέρωση του προσωπικού. Τα κυκλώματα παρακολούθησης μπορούν, σε κάθε περίπτωση να λειτουργούν επικουρικά, για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Επομένως, οι φρουροί φύλαξης είναι η κατάλληλη επιλογή για εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν ανάγκη 24ωρης
επιτήρησης, όλο το χρόνο.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδιαφέρον για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φύλαξης, η Mega Guard
Services βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της, καθώς και το επίπεδο εκπαίδευσης και εργαλείων της. Για το λόγο
αυτό διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει αναδειχθεί και ως μια εκ των ταχύτερα
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας, για να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας ή
ενδιαφέρον για τα οφέλη που προσφέρουν οι φρουροί φύλαξης, ή κάποια άλλη από τις υπηρεσίες μας, είτε
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας ή αφήνοντας το σχόλιό σας, μέσω των social media.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/

Twitter: https://twitter.com/megasprint

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard