Επιτήρηση Χρηματαποστολών


Διατηρώντας μια ισχυρή, ηγετική παρουσία, από τη στιγμή της ίδρυσής της, στο χώρο των ποιοτικών υπηρεσιών
φύλαξης, η Mega Guard Services φροντίζει για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η πολυετής εμπειρία
και η τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την παροχή ενός ενιαίου, ευρούς
φάσματος υπηρεσιών, εξειδικευμένο στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, η Mega Guard Services παρέχει υπηρεσίες για την επιτήρηση χρηματαποστολών, πολύτιμων αγαθών και προσώπων. Βασιζόμενοι, λοιπόν, στην αφοσίωση, το ενδιαφέρον και το ζήλο που επιδεικνύουν, τόσο του προσωπικού, όσο και της διοίκησης της εταιρείας, βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, θέτοντας υψηλούς στόχους, για διάκριση σε
πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, εξάλλου, η βράβευση της εταιρείας στο Ευρωκοινοβούλιο, ως μια εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.


Εκπαίδευση και προετοιμασία για την επιτήρηση χρηματαποστολών

Για την επιτήρηση χρηματαποστολών, αλλά και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες της, η Mega Guard Services
διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας, εξασφαλίζοντας, έτσι τη συνεχή
εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του προσωπικού της στις πιο σύγχρονες τεχνικές και προσεγγίσεις. Ενημερώνονται, επίσης, γύρω από θέματα προετοιμασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, καθώς και τη διαχείριση κρίσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το προσωπικό μαθαίνει να παραμένει σε συνεχή εγρήγορση και έτοιμο για αποτελεσματική αντιμετώπιση της οποιασδήποτε κατάστασης.

Βασική μέριμνα και μόνιμο ενδιαφέρον της Mega Guard Services αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης
κορυφαίας ποιότητας και αποτελεσματικότητας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο επαγγελματικό προφίλ και τις πολλαπλές διακρίσεις που λαμβάνει. Για να εξυπηρετήσει ακόμη καλύτερα αυτό το σκοπό, διαθέτει γραφεία
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε ολόκληρο των ελληνικό χώρο.
Πέρα από μια ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της παροχής υπηρεσιών φύλαξης, η Mega Guard Services αποτελεί μια
εταιρεία με ανθρώπινο άγγιγμα. 

Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ή ενδιαφέρον σχετικά με την επιτήρηση
χρηματαποστολών, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας ή αφήνοντας το σχόλιό σας, μέσω των social media.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/

Twitter: https://twitter.com/megasprint

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard