Προστασία Κοινωνικών Εκδηλώσεων


Ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και ο ζήλος της Mega Guard Services για την παροχή όσο το δυνατόν
καλύτερων και ποιοτικών υπηρεσιών φύλαξης αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή επέκταση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, εντάσσοντας και την προστασία κοινωνικών εκδηλώσεων στο φάσμα των υπηρεσιών της εταιρίας.
Η Mega Sprint Guard Services προσφέρει υψηλή εξειδίκευση, αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στη δράση της,
έννοιες που είναι ταυτόσημες με το όνομα της εταιρίας, από τη στιγμή της ίδρυσής της. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί και το λόγο της διάκρισης της εταιρίας σε πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο.


Δράσεις κατά την προστασία κοινωνικών εκδηλώσεων

Η Mega Guard Services μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της στις πιο σύγχρονες τεχνικές, με
σκοπό να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για την προστασία κοινωνικών εκδηλώσεων.
Κατά την προστασία κοινωνικών εκδηλώσεων, συμμετέχει προσωπικό σε πολιτική ενδυμασία, με σκοπό τη διακριτική
παρουσία τους, χωρίς την πρόκληση σύγχυσης, ενώ παραμένει, παράλληλα, εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέσα και
εξαρτήματα, για την αντιμετώπιση τυχόν επικίνδυνης δραστηριότητας.
Διατηρείται, ταυτόχρονα, μέσω συστημάτων ασύρματης ενδοεπικοινωνίας, επαφή με ένστολο προσωπικό, που
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου διεξάγεται η εκδήλωση, προετοιμασμένο και εξοπλισμένο, για δράση σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η ομαλή κύλιση του γεγονότος.


Προστασία κοινωνικών εκδηλώσεων: Απασχολούμενο προσωπικό

Για την προστασία κοινωνικών εκδηλώσεων χρησιμοποιείται ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως και σε κάθε
παρεχόμενη υπηρεσία της εταιρίας, το οποίο έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πληροί βασικά σωματικά χαρακτηριστικά.
Επίσης, η ειδική συνεργασία που διαθέτει η Mega Sprint Guard Services με αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας,
της επιτρέπει να προσφέρει συνεχή επανεκπαίδευση στο προσωπικό της, ούτως ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα δράσης σε υψηλά επίπεδα.
Με αυτό τον τρόπο, η εταιρία εξασφαλίζει την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών ασφαλείας και ποιοτική προστασία
κοινωνικών εκδηλώσεων, αλλά και άλλων υπηρεσιών.

Με ιδιαίτερη έμφαση στο καθήκον και την προστασία του συνανθρώπου, η Mega Guard Services φροντίζει, ώστε
να παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας, τόσο κατά την προστασία κοινωνικών εκδηλώσεων, όσο και
στους άλλους τομείς δραστηριοποίησής της, καθώς, πέρα από μια ηγέτιδα δύναμη στο χώρο της παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας, η Mega Guard Services αποτελεί μια εταιρία με ανθρώπινο άγγιγμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή σε περίπτωση ενδιαφέροντος. Συμπληρώστε την ειδική φόρμα επικοινωνίας, αφήστε το σχόλιό σας παρακάτω ή ελάτε σε επαφή μαζί μας, μέσω των social media.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/

Twitter: https://twitter.com/megasprint

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard