Συστήματα Πυροπροστασίας


Με πρωταρχικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας, καθώς και την επέκταση των δράσεων της με υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, η Mega Guard Services εντάσσεται στις κορυφαίες εταιρείας φύλαξης σε πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα συστήματα πυροπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, καθώς και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται. Τα τεχνολογικά αυτά συστήματα λειτουργούν εντοπίζοντας τα προϊόντα καύσης, αποστέλλοντας σήμα στο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, έχοντας ως σκοπό την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση του περιστατικού.

Συστήματα Πυροπροστασίας της Mega Guard Services

Τα ειδικά διαμορφωμένα συστήματα πυροπροστασίας της Mega Guard Services λειτουργούν, κατά βάση, προληπτικά ενημερώνοντας το Κεντρικό σύστημα Λήψης Σημάτων για ενδεχόμενους κινδύνους πυρκαγιάς.
Τα ανιχνευτικά τμήματα του συστήματος είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να εντοπίζουν εστίες καπνού, καθώς και διάφορες αναθυμιάσεις, ενώ, ακολούθως, αποστέλλουν έκτακτο σήμα συναγερμού στην κεντρική μονάδα της εταιρείας.
Με την ενημέρωση του σήματος, ειδικά εκπαιδευμένο συνεργείο της ομάδας πυρανίχνευσης κινητοποιείται, ενημερώνοντας αρχικά τον Κεντρικό Σταθμό της εταιρείας, ο οποίος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προβαίνει στον περιορισμό και, αν κριθεί απαραίτητο, την καταστολή της πυρκαγιάς, μέχρις ότου καταφθάσει το πυροσβεστικό σώμα.

Η Mega Guard Services διαθέτει, ακόμη, ειδικά συστήματα πυρόσβεσης προηγμένης τεχνολογίας,
καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με την απαραίτητη τεχνογνωσία, για την άριστη χρήση του εξοπλισμού.
Τα συγκεκριμένα συστήματα προσφέρουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης ενδεχόμενης πυρκαγιάς εν τη γενέσει της,
χωρίς να απειλούνται ανθρώπινες ζωές, περιουσιακά στοιχεία ή εδαφικές εκτάσεις.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά, από τα οποία αποτελούνται οι διάφοροι τύποι συστημάτων πυρόσβεσης είναι τα εξής:

  • CO2
  • FM200
  • AEROSOL
  • ΝΕΡΟ
  • ΑΦΡΟΣ


Όπως είναι εμφανές, η Mega Guard Services αποτελεί μια ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών φύλαξης, παρέχοντας μέχρι και σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα πυροπροστασίας.
Αν επιθυμείτε να μαθαίνετε περισσότερα σχετικά με τη Mega Sprint Guard Services, ακολουθήστε μας στα social
media, ενώ για οποιαδήποτε τυχόν απορία σας σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών μας,
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/?fref=nf

Twitter: https://twitter.com/megasprint?lang=en

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard