Τεχνικές εκπαίδευσης & συνοδοί ασφαλείας | Mega Guard Services


Οι τεχνικές εκπαίδευσης της Mega Guard Services έχουν ως σκοπό την αποτελεσματική εκπαίδευση των συνοδών ασφαλείας, ώστε να είναι
σε θέση να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους καθήκοντα, τα οποία περιλαμβάνουν πλήθος επικίνδυνων καταστάσεων, ενώ βασικό μέλημα
των συνοδών είναι η επίλυσή τους, με τις πλέον ανώδυνες και άμεσες μεθόδους. Παράλληλα, υποχρέωση κάθε συνοδού ασφαλείας είναι η πλήρης προστασία του προσώπου ή της περιουσίας που είναι υπό φρούρηση. Έτσι, οι τεχνικές εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι άριστες και
προσαρμοσμένες σε σύγχρονα δεδομένα, με σκοπό οι συνοδοί ασφαλείας να είναι πάντοτε προετοιμασμένοι για την ανάληψη καθηκόντων φύλαξης προσώπων και οργανισμών, με αποτελεσματικό τρόπο.

Οι αρχές στις οποίες βασίζονται οι τεχνικές εκπαίδευσης των συνοδών ασφαλείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη
δυνατότητα διαχείρισης θεμάτων ασφαλείας, την ολοκληρωμένη οργάνωση τακτικής, τη δυνατότητα εκτίμησης πιθανού ρίσκου και την κατάρτιση μιας στρατηγικής δράσης. Ακόμη, μπορεί κανείς, μέσω των τεχνικών αυτών, να
μελετά και να γνωρίζει άψογα το νομοθετικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας, το θεμελιωμένο πρωτόκολλο
συμπεριφοράς και αντίδρασης, καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές πρώτων βοηθειών και προστασίας. Τέλος, εκτός
των πλαισίων που αφορούν τις τεχνικές εκπαίδευσης, απαραίτητη κρίνεται η απόκτηση άδειας κυκλοφορίας και η
άδεια χειρισμού αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, η γνώση βασικών τεχνικών παρακολούθησης και χρήσης οπλικών συστημάτων.


Ικανότητες που αποκτούν οι συνοδοί με τις τεχνικές εκπαίδευσης

Για την άσκηση του επαγγέλματος του συνοδού ασφαλείας, ως απαραίτητες κρίνονται
ικανότητες όπως η πρόληψη και μεθοδικότητα, πάνω στις οποίες βασίζεται το σύνολο του επαγγέλματος. Παράλληλα, ένας συνοδός ασφαλείας οφείλει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση, διατηρώντας, ταυτόχρονα τη διακριτικότητα και εχεμύθειά του. Στο χώρο της παροχής υπηρεσιών σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί, ακόμη, η δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε εναλλασσόμενες καταστάσεις εργασίας αλλά και προσώπων. Τέλος, στις βασικές ικανότητες που αποκτά με τις τεχνικές εκπαίδευσης ένας συνοδός ασφαλείας είναι η
δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας, με τον προστατευόμενο αλλά και με τους συναδέλφους του.


Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται στους συνοδούς ασφαλείας περιλαμβάνουν όχι μόνο θεωρητικά μαθήματα αλλά και πρακτική εξάσκηση. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών εκπαίδευσης, διδάσκεται κανείς διάφορες
τακτικές προστασίας και άμυνας ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτητικές ανάγκες
του επαγγέλματος. Σκοπός είναι, εξάλλου, να μπορούν οι συνοδοί ασφαλείας να αντιμετωπίσουν από προσωπικές
επιθέσεις ως και οργανωμένο έγκλημα αλλά και πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Η συνεργασία με πιστοποιημένους εκπαιδευτές των αξιωματικών σωμάτων ασφαλείας μας βοηθά, ώστε οι παρεχόμενες τεχνικές εκπαίδευσης να
αποτελούν εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής εξειδίκευσης.

Mega Guard Services φροντίζει πάντοτε με ιδιαίτερο ζήλο για την προστασία του
ανθρώπου και της περιουσίας, μεριμνόντας, παράλληλα, για τη συνεχή εγρήγορση του
προσωπικού της. Υπό αυτό το πρίσμα, οι τεχνικές εκπαίδευσης της εταιρείας προετοιμάζουν τους συνοδούς ασφαλείας, ώστε να παρέχουν αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες. Γιατί βασικό χαρακτηριστικό της Mega Guard Services είναι, προπάντων, το
γεγονός ότι αποτελεί μια εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης με ανθρώπινο άγγιγμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για τυχόν απορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας τη
φόρμα επικοινωνίας ή μέσω των social media της εταιρείας μας.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/

Twitter: https://twitter.com/megasprint?lang=en

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard