Μελέτη και Εγκατάσταση


Στα πλαίσια των υπηρεσιών της, η Mega Guard αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης και παρακολούθησης. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη εξυπηρέτηση και φύλαξη των πελατών της εταιρείας.


Παροχές του Γραφείου Μελετών και Εφαρμογών της MEGAGUARD Α.Ε.

 • Εκτίμηση κινδύνων (Risk Assess­ment)
 • Μελέτες χειρισμού κρίσεων (Cri­sisMan­age­ment)
 • Φύλαξη κοινωνικών εκδηλώσεων
 • Φύλαξη επαγγελματικών χώρων
 • Θωρακισμένα πολυτελή αυτοκίνητα
 • Avi­a­tion Security
 • Mar­itime Security
 • VIP’ S Protection

H Mega Guard Μελετά – Προτείνει – Σχεδιάζει

 • Συστήματα ασφαλείας
 • Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης
 • Access Con­trol
 • Ραδιοτηλεοπτικά ασύρματα κυκλώματα
 • Συστήματα πυρασφάλειας
 • Αλεξίσφαιρες κατασκευές