Υπηρεσίες Φύλαξης | Mega Guard Services


Η Mega Guard Services, βασιζόμενη στις κορυφαίας ποιότητάς της υπηρεσίες φύλαξης, βρίσκεται, ως όμιλος,
στις κορυφαίες θέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που
έχει καταστεί σαφές από τις πολλαπλές διακρίσεις και βραβεία που έχει λάβει. Ενδεικτικά, παραδείγματα
αποτελούν η περίληψη της εταιρείας στην ICAP Group, καθώς και η βράβευσης της Mega Guard Services στο
Ευρωκοινοβούλιο, ως μια εκ των κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων σε ανάπτυξη.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φύλαξης της εταιρείας

Στα πλαίσια των διακρίσεων αλλά και της ήδη διαμορφωμένης της πολιτικής, η Mega Guard Services φροντίζει,
ώστε να παρέχει διαρκώς κορυφαίες υπηρεσίες φύλαξης, τόσο από άποψη αποτελεσματικότητας όσο και ποιότητας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται, αποτελούν,ως προς την μέθοδο δράσης και κινητοποίησης, πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση για την ελληνική αγορά. Αναλυτικότερα, η Mega Guard Services προσφέρει, μεταξύ άλλων, την
ασφάλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τη φύλαξη αεροσκαφών & αερολιμένων, καθώς και πλοίων και λιμένων. Επιπροσθέτως, στις υπηρεσίες εντάσσονται η παροχή ασφάλειας κρατικών υποδομών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων & εγκαταστάσεων αερίου, καθώς και η προστασία επισήμων προσώπων. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται χρήση ειδικά εκπαιδευμένου και άρτια εξοπλισμένου προσωπικού. Ακόμη, παρέχονται και υπηρεσιών φύλαξης χρηματαποστολών, ναυαγοσωστικής, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας, χάρη σε συνεργασία
της εταιρείας με ειδικά κλιμάκια των αξιωματικών σωμάτων ασφαλείας.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας εντάσσονται, ακόμη, και πιο θεωρητικοί τομείς, όπως η εκτίμηση και
μελέτη κινδύνων, η παροχή συμβουλών ασφαλείας και η εφαρμογή και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού. Επιπλέον, παρέχονται συστήματα απομακρυσμένης και ελεγχόμενης πρόσβασης, συστήματα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης αλλά και συστήματα περιμετρικής κάλυψης. Τέλος, στις υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνονται τα υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα Κέντρα Λήψης Σημάτων, που βρίσκονται εγκατεστημένα στον ελληνικό χώρο
και είναι επανδρωμένα με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η Mega Guard Services αποτελεί την κορυφαία-ηγέτιδα δύναμη στον τομέα παροχής υπηρεσιών, τόσο σε
πανελλήνιο όσο και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί, εξάλλου, βασίζεται και η πολιτική γύρω από τις
παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι του συνόλου των υπηρεσιών της εταιρείας, και
όπου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα τους. Η Mega Sprint Guard Services προσφέρει τις υπηρεσίες της
μέσω των κεντρικών της καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και μέσω των κατά τόπους υποκαταστημάτων της.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα είδη φυλάξεων που παρέχει η
Mega Guard Services, ή επιθυμείτε να μάθετε λεπτομέρειες γύρω από
κάποια υπηρεσία που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας
ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των social media.

Facebook: https://www.facebook.com/MEGA-SPRINT-GUARD-AE-171084546291111/

Twitter: https://twitter.com/megasprint?lang=en

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mega-sprint-guard