Φύλαξη Επισήμων Προσώπων (V.I.P.)


Tη χρονική περίοδο που διανύουμε, με τις κοινωνικές εντάσεις και διαταραχές της εποχής, η φύλαξη επισήμων
προσώπων, δεν αποτελεί μια επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Η Mega Guard Services, λαμβάνοντας πάντοτε
υπ’ όψιν την δυσχερή οικονομική κατάσταση σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο, μεριμνά για την εκπαίδευση
και κατάρτιση του κατάλληλου προσωπικού ασφαλείας, το οποίο, μέσα από απαιτητικές διαδικασίες, κατόρθωσε να
διακριθεί για το επίπεδο των υπηρεσιών του στον τομέα που αφορά τη φύλαξη επισήμων προσώπων.


Φύλαξη Επισήμων Προσώπων: Μέθοδοι ανά τον κόσμο

Ανά τον κόσμο έχουν διαμορφωθεί 3 βασικοί μέθοδοι – μοντέλα όσον αφορά τη φύλαξη επισήμων προσώπων. Το πρώτο, το Βρετανικό μοντέλο, είναι το πλέον διαδεδομένο στην Ευρωπαϊκή κοινότητα. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται, κατά κύριο λόγο η μέθοδος της Μεγάλης
Βρετανίας,  η οποία βασίζεται στον πολύ καλό σχεδιασμό, την άριστη εκπαίδευση των
συνοδών, την ορθή και σωστή χρήση των συστημάτων ασφαλείας, την οργανωμένη και
συστηματική συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, την γνώση της νομοθεσίας και την σωστή
και εμπεριστατωμένη γνώση και χρήση τεχνικών αυτοάμυνας, που αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την προστασία και φύλαξη επισήμων προσώπων.  Η ασφάλεια επισήμων
προσώπων με βάση των μοντέλο των ΗΠΑ, ωστόσο, στηρίζεται κυρίως στο πολυάριθμο προσωπικό ασφαλείας, στην
εκτεταμένη χρήση οπλισμού και στη χρήση πολλών οχημάτων.

συστηματική συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, την γνώση της νομοθεσίας και την σωστή και εμπεριστατωμένη γνώση και χρήση τεχνικών αυτοάμυνας, που αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο για την προστασία και φύλαξη επισήμων προσώπων.  Η ασφάλεια επισήμων
προσώπων με βάση των μοντέλο των ΗΠΑ, ωστόσο, στηρίζεται κυρίως στο πολυάριθμο προσωπικό ασφαλείας, στην
εκτεταμένη χρήση οπλισμού και στη χρήση πολλών οχημάτων.

Τέλος, το μοντέλο προστασίας και ασφάλειας επισήμων προσώπων του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε μια μόνιμη
εμπόλεμη κατάσταση, έχει ως βασικό σκοπό την καταστολή μιας συμπλοκής και όχι την πρόληψή της, όπως τα
προηγούμενα 2 μοντέλα φύλαξης επισήμων προσώπων.


Εκπαίδευση για τη φύλαξη επισήμων προσώπων από τη Mega Guard Services

Mega Guard Services, έχοντας ως βασικό στόχο τη συνεχή επιμόρφωση και
επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού της στον τομέα της φύλαξης επισήμων προσώπων,
διαθέτει ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες κατάρτισης, ενώ διαθέτει ακόμα συνεργασίες με πιστοποιημένους εκπαιδευτές των αξιωματικών της ασφάλειας. Οι θεματικές ενότητες που
καλύπτονται κατά τα σεμινάρια εκπαίδευσης είναι τόσο η προστασία VIP προσώπων, όσο και η
φύλαξη εταιρειών ΜΜΕ, η κατάκτηση γενικής γνώσης γύρω από τις τεχνικές φύλαξης και των
μέτρων προστασίας, η διαχείριση κινδύνων και εκτάκτων καταστάσεων, αλλά και  γνώση,
εκτίμηση και κατανόηση για εκτός νόμου δράση για τους σκοπούς της πρόληψης.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, ή αν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του προσωπικού μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των social media ή συμπληρώνοντας
τη φόρμα επικοινωνίας.