Είδη Φυλάξεων της Mega Guard


Η Mega Guard παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας. Τα διάφορα αυτά είδη φυλάξεων αφορούν τόσο ιδιωτικά περιστατικά όσο και δημόσιους φορείς. Οι απαιτήσεις, καθώς και το πλάνο δράσης μπορεί να διαφέρουν στα παρεχόμενα είδη φυλάξεων, παρόλ’ αυτά, το πάθος για την τελειότητα και η επιθυμία ικανοποίησης των πελατών είναι κάτι που δεν εκλείπει. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία μας καταφέρνει να παρέχει ποιοτικά και αποτελεσματικά είδη φυλάξεων, σχεδιασμένα ειδικά για την κάθε περίπτωση, με μελέτη και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η MEGA GUARD Α.Ε. δύναται να δραστηριοποιηθεί στους παρακάτω τομείς :

 • Ασφάλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια αεροσκαφών και αερολιμένων
 • Προστασία — Ασφάλεια Επίσημων Προσώπων
 • Ασφάλεια πλοίων και λιμένων
 • Ασφάλεια υποδομών εθνικής άμυνας
 • Παροχή συμβουλών ασφαλείας
 • Ασφάλεια λιμένων και αερολιμένων
 • Ασφάλεια πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αερίου
 • Ειδικευμένη επανδρωμένη φύλαξη
 • Ασφάλεια μεγάλων εκδηλώσεων
 • Υπηρεσίες Περιπολίας
 • Υπηρεσίες υποδοχής – γραμματειακής υποστήριξης
 • Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας
 • Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής
 • Χρηματαποστολές
 • Ανάλυση Κινδύνου
 • Συστήματα Συναγερμού
 • Λύσεις απομακρυσμένης εποπτείας — Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης
 • Συστήματα πυρανίχνευσης και διαρροής αερίων
 • Συστήματα πυρόσβεσης
 • Κέντρο Λήψης Σημάτων
 • Συστήματα περιμετρικής κάλυψης προστασίας
 • Συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης